Tohoto samce  jsem získal od pana Vlastimila Kmoška z Litomyšle.

Registrační značky:  Levé ucho: C 11-1 Pravé ucho: S-23127

Hmotnost:

26.5.2012: 2,70 kg

 

Datum vrhu: 14.11.2011

Ocenění: 94,5 bodů – viz. oceňovací lístek níže