Tohoto samce  jsem získal od pana Vlastimila Kmoška z Litomyšle.

Registrační značky:  Levé ucho: C 5-1 Pravé ucho: S-2375

Hmotnost:

26.5.2012: 3,01 kg

 

Datum vrhu: 14.5.2011

Ocenění: 94,0 bodů – viz. oceňovací lístek níže