Směrnice pro posuzování

Pro všechna plemena kromě angor platí tato směrnice pro posuzování. Pro angoru je pozice 3 – 6 „Plemenná kritéria“. Počet udílených bodů je stejný

č. pozice název pozice počet bodů
Pozice 1. Hmotnost 10 bodů
Pozice 2. Tvar 20 bodů
Pozice 3. Typ 20 bodů
Pozice 4. Srst 15 bodů
Pozice 5. Kresba 20 bodů
Pozice 6. Barva bílého základu, barva kresby 10 bodů
Pozice 7. Péče a zdraví 5 bodů
100 bodů

Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do šesté tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok „neklasifikován“ nebo „výluka“. Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.

Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky „Celkem“ a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.
V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace „neklasifikován“. Ocenění výborně a nedostatečně musí být posuzovatelem řádně zdůvodněno. Pokud posuzují dva nebo více posuzovatelů, musí být tato kvalifikace podepsána i dalším posuzovatelem.

Nepřípustné úpravy Přípustné úpravy
odstranění skupiny bílých chloupků odstranění ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků
ostříhání srsti na laloku
nabarvení jednoho nebo více drápů
barvení nebo odbarvení srsti
vystřihování srsti u kresebných plemen

 

Oceňovací lístek a soupisový arch
– se vyplňuje zároveň s posuzováním zvířete. Jeho vyplněním je pověřený člen výstavního výboru. Soupisový arch si může posuzovatel vyplňovat sám. Podpisy na lístku musejí být vlastnoruční, razítko není přípustné. Vlastnoruční podpis nebo šifra posuzovatele musí být doplněna jmenovkou. Oceňovací lístky se zpravidla vyplňují s jednou kopií. Originál se vystaví, kopie se umístí na klec. Soupisový arch se vyplňuje vždy s jednou kopií (originál zůstává organizaci, kopie posuzovateli), slouží pro udílení cen a pro statistiku.
ocenění zkratka počet bodů
výborně v 96-100 bodů
velmi dobře vd 93-95,5 bodu
dobře db 89-92,5 bodu.
dostatečně ds 85-88,5 bodu
nedostatečně nd 84,5 bodů a méně

 

 

Pozice 1. – Hmotnost

3,00 – 3,14 kg 3,15 – 3,29 kg 3,30 – 4,00 kg
8 bodů 9 bodů 10 bodů

Posuzovatel může vážením zjištěnou hmotnost upravit směrem nahoru až o 5%, na národních výstavách až o 10% a vyrovnat tak ztrátu hmotnosti vzniklou při dopravě. Každou úpravu hmotnosti je posuzovatel povinen zaznamenat do pozice „hmotnost“. Hmotnost zjištěná vážením uvedená v záhlaví oceňovacího lístku se nemění.

Nepřípustné vady – Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován)

Přípustné vady – jsou dány odchylkami od hmotnosti dotované 10 body podle stupnice hmotnosti, tedy  3,00 až 3,29 kg.

Pozice 2. – Tvar

a) průběh hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaoblená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.
b) poloha končetin hrudní končetiny jsou rovné, nášlap tzv. kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí pozice „typ“.
Pánevní končetiny musí být rovné, chodidla přilehlá těsně k tělu, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle těsně přiléhají k trupu. Při správné poloze končetin by se břišní linie neměla u většiny plemen dotýkat podlahy.
c) poloha pírka pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.
d) kůže pružně a pevně přiléhá na všech částech těla. Nemá nikde tvořit řasy, záhyby a převisy
e) vnější pohlavní orgány výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu

 

tvar Přípustné vady v pozici tvar Nepřípustné vady v pozici tvar
a) průběh hřbetní linie mírně vystouplé lopatky silně vystouplé lopatky (výluka)
mírně prohnutý hřbet silně prohnutý hřbet (výluka)
náběh na kapří hřbet vysloveně kapří hřbet (výluka)
náběh na sraženou záď vysloveně sražená záď (výluka)
mírné, nebo výraznější hrboly převyšující kost křížovou
b) poloha končetin mírný prošlap hrudních končetin silný prošlap hrudních končetin (výluka)
náběh na kravský postoj pánevních končetin (chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstoupnuté kyčle) vysloveně kravský postoj pánevních končetin (výluka)
poněkud křivé hrudní končetiny silně křivé hrudní končetiny (výluka)
silně odstoupnuté kyčle (výluka)
sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)
vbočený postoj hrudních končetin (výluka)
zlomený nebo křivý prst na kterékoliv končetině (neklasifikován)
chybějící dráp s výjimkou pátého vnitřního drápu na hrudní končetině (neklasifikován)
zlomená končetina (neklasifikován)
poloha pírka vleklé pírko trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)
hravé pírko velmi krátké pírko (neklasifikován)
poněkud kratší pírko zhmožděné pírko s výjimkami v přípustných vadách
zčásti nehybné (drátěné), ale rovné pírko zlomené pírko (neklasifikován)
zčásti měkké (neovladatelné), ale rovné pírko křivé pírko (výluka)
ojediněle zbytnělé obratle (bulky) na jinak rovném pírku chybějící pírko (výluka)
d) kůže volnější kůže kdekoliv na těle silně volná kůže kdekoliv na těle (výluka)
u králic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok vysloveně šikmý lalok (výluka)
u králic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok dvojitý lalok (výluka)
u králic malých plemen lalůček u králic plemene Za a všech zakrslých lalůček (výluka)
větší oříšek u samců velkých a středních plemen u samců všech plemen lalůček (výluka)
u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček kalhoty (výluka)
e) vnější pohlavní orgány mírně vleklá varlata – mírně ochablý šourek chybějící varle nebo varlata (výluka)
mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje vysloveně vleklá varlata – vysloveně ochablý šourek (výluka)
dvojpohlavnost (výluka)
rozštěp pyje sahající přes polovinu délky pyje (výluka)
naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)
veškeré další deformace (výluka)

 

Pozice 3. – Typ

v této pozici se popisují tělesné proporce králíka, poměr délky a šířky těla k jeho délce, síla a délka končetin, výraznost krku, temperament ve formě tzv. výstavního postoje na vzpřímených hrudních končetinách, dále hlava a uši.  Mohutnost, délka a šířka hlavy je daná zejména silou kostry, kůže a podkoží. Na jemnost, velikost a hranatost hlavy mají vliv pohlavní hormony, proto je požadován zřetelný pohlavní výraz pro samce i samice

Tělo: válcovité, zavalitější s krátkým krkem, jemnější kostry.

Hlava: krátká a široká.

Končetiny: středně dlouhé.

Postoj: středně vysoký.

Uši: masité, dobře osrstěné, na koncích pěkně zaoblené, délka 10,5 – 11 cm.

 

Nepřípustné vady –  Všeobecná část + Typ: vysloveně dlouhý, protažený (výluka).

Hlava: úzká, dlouhá (výluka).

Uši: kratší než 9 cm nebo větší než 12,5 cm (výluka).

 

Přípustné vady – Všeobecná část + Tělo a hlava: mírné odchylky od požadovaného typu.

Kostra: poněkud hrubší.

Končetiny: příliš krátké, hrubé, dlouhé.

Uši: tenké, menší odchylky od stanovené délky.

Přípustné vady – všeobecná část Nepřípustné vady – všeobecná část
užší a delší hlava vysloveně dlouhá a úzká hlava (výluka)
hlava bez zřetelného pohlavního výrazu štičí hlava (výluka)
Slabší osrstění uší zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)
vysloveně jiný než požadovaný typ těla (výluka)
u plemen se vztyčenýma ušima: mírně rozkleslé uši klopené ucho (výluka)
náběh na klopení jednoho ucha vysloveně rozkleslé uši (výluka)
široce nasazené uši
háčkování uší u velkých a středních uší v teplých obdobích
měkké konce uší s mírnými záhyby

 

Pozice 4. – Srst

Struktura srsti je charakteristická pro každé plemeno. U všech plemen se vyžaduje srst s co nejhustší podsadou. Délka krycího chlupu i struktura srsti jsou popsány ve standardech.

Srst: hustá v podsadě.

Pesíky: pravidelně rozmístěné, nepříliš dlouhé.

Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.
Struktura srsti: podsada, krycí chlupy, pesíky.
Kvalitní srst má hustou jemnou lehce zvlněnou podsadu. Podsadové chlupy: Ø max. 0,01 mm, převažují nejméně 20× ostatní chlupy.
Hustotu podsady (celé srsti) určíme, když rozfoukneme na několika místech srst a posoudíme velikost vzniklého „kroužku“ na holé srsti. U velmi husté srsti není holá kůže téměř vidět.

Krycí chlup a pesíky jsou „položeny“ tak, aby zajišťovaly ochranu podsady před nepříznivými vlivy prostředí. Určuje barvu zvířat, proto má být hustý a rovnoměrně rozložený po celém těle. Ø 0,04 – 0,05 mm.

 Nepřípustné vady –  tak silné línání, že nelze posoudit kvalitu srsti na žádné části těla – „neklasifikován“ pro silné línání. Holá místa na těle králíka, která nelze zakrýt okolní srstí – neklasifikován.

Srst: téměř bez podsady (výluka), a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

 

Přípustné vady mírné až výraznější línání, menší holá místa na těle králíka, která lze zakrýt okolní srstí.  

 

Pozice 5. – Kresba

Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší. Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek – trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky – tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké asi 1 cm. Skráňové skvrny – pod očními kroužky, kruhové mají přednost, plocha = cca 1 cm2. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.

Kresba těla: úhoř a boční kresba. Úhoř – 1,5 až 2 cm široký barevný pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně po hřbetě až ke koření pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Boční kresba – jemné skvrny rozložené stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Nemají zabíhat do sebe ani se dotýkat úhoře. Ideální stav: 3 -5 skvrn na každé straně.

Nepřípustné vady –  Kresba hlavy: Motýlek – neúplný (výluka).

Skráňová skvrna – chybí (výluka).

Trn – chybí (výluka).

Spojení: jedné skráňové skvrny s očním kroužkem (neklasifikován), obou skráňových skvrn a očních kroužků (výluka), očního kroužku s motýlkem (výluka), očního kroužku nebou skráňové skvrny s kresbou uší (výluka).

Oční kroužky: neuzavřené (výluka).

Spodní pysk: celý úplně zbarvený. Chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě (výluka).

Kresba těla: Úhoř – jakkoliv přerušený (výluka).

Boční kresba: méně než 3 skvrny na jedné nebo obou stranách, přičemž se nepočítá patní skvrna přecházející na bok (neklasifikován), úplné splynutí barevné kresby nebo plášťová kresba (výluka). Více než tři barevné skvrny na přední partii těla (mimo hlavy a uší) včetně zátylku a hrudních končetin (neklasifikován). Skvrnky na strucích králic nejsou vadou.

Přípustné vady – Trn: příliš velký, malý, mírně zdeformovaný.

Motýlek: mírně defomované křídlo, křídla nezasahující obrubu spodního pysku.

Nežádoucí skvrnky: na hlavě.

Oční kroužky: nestejnoměrné, širší, užší.

Skráňové skvrny: nestejnoměrné, větší, menší.

Kresba: méně ostré ohraničení uší na čele.

Úhoř: méně stejnoměrný, zoubkovaný, širší, užší.

Boční kresba: chudší nebo bohatší, asymetrie na obou stranách.

Boční skvrny: lehké spojení. 1 až 3 barevné skvrny na přední partii těla (nepočítá se hlava a uši), je jedno jestli je na povrchu nebo na spodině těla vč. zátylku a hrudních končetin.

 

Pozice 6. – Barva bílého základu, barva kresby

Základní barva: čistě bílá v krycím chlupu i podsadě.

Barva kresby:

a) ČS černý: sytě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek – jako u Aljašky, bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: modrá. Oči: hnědé, tmavší odstín. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé.

b) ČS modrý: lesklá, sytá modř o něco světlejší než u Vídeňského modrého. Bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá světlejšího odstínu. Oči: tmavěji šedomodré. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

c) ČS havanovitý: havanovitě hnědá bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada: šedomodrá. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

d) ČS žlutý: odpovídá barvě Sž bez lesku, lépe barvě Nč bez bílých, černých nebo jinobarevných chloupků. Oční kroužek: velmi úzký světlejší až šedobílý proužek. Podsada: nažloutlá až slabě načervenalá. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

e) ČS madagaskarový: Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se rozprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Oči: tmavohnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

f) ČS divoce zbarvený: Odpovídá některému ze tří stupňů divokého zbarvení jak je popsáno u Belbického obra. Podsada + mezibarva: odpovídá zbarvení BO. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

g) ČS železitý: odpovídá 5. a 6. pozici belgického obra železitého. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

h) ČS želvovinový: odpovídá madagaskarovému zabarvení, ale na místě černých chloupků jsou modré bez bílých. Oči: šedomodré. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

i) ČS činčilový: barva odpovídá Čm v páté a šesté pozici. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

j) ČS černožlutý: Všechno kresebné znaky musejí být dvoubarevné (složené z barev černá + žlutá) s výjimkou skráňových skvrn, které mohou být jednobarevné. Kresebné barvy: lesklá sytě černá + žlutá s oranžovým nádechem. Obě barvy mají být bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

j) ČS modrožlutý: Všechno kresebné znaky musejí být dvoubarevné (složené z barev modrá + žlutá) s výjimkou skráňových skvrn, které mohou být jednobarevné. Kresebné barvy: lesklá sytě modrá + žlutá s oranžovým nádechem. Obě barvy mají být bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Oči: hnědé. Vousy: pigmentované. Drápy: bílé

Nepřípustné vady – Bílý základ: silně nažloutlý nádech (výluka), silně znečištěný (neklasifikován).

Kresba: silné promísení bílými chloupky (výluka).

Oči: Jiná barva (výluka).

Bílá skvrnka: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně, horní polovině uší (ve všech příp. výluka). Skvrnka jiné barvy než je posuzovaný barevný ráz (výluka).

Podsada kresby: bílá nebo jiná barva (výluka). Bílý rozštěp pysku nebo skupina bílých chloupků na rozštěpu (vždy výluka).

 

Přístupné vady – Bílý základ: nažloutlý nebo jiný nádech.

Podsada bílého základu: nažloutlá nebo našedlá.

Barva kresby: méně výrazná nebo smytá, ojedinělé barevně nepřípustné chloupky.

Skvrnka: bílá na povrchu pírka, ve zbarvené skvrně boční kresby nebo v dolní polovině uší.

Horní pysk: růžově zbavený rozštěp.

Oči: mírné odstínové odchylky od předepsané barvy.

Drápy: pigmentované.

Vousy: bezbarvé (bílé).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví

– předepisuje, jak má být zvíře připraveno na výstavu. Proti minulému vzorníku zde chybí, že zvíře s poznámkou v péči a zdraví nemá nárok na čestnou cenu. Maximální srážka v této pozici je 3 body. Za každou zjištěnou závadu se sráží 0,5 bodu.

Příprava na výstavu zahrnuje:
Uši řádně vyčištěné, prosté ušního mazu
spodky končetin
(nášlapové plošky)
čisté
Pohlavní koutky vyčištěné
Srst vykartáčovaná znečištění od moči, prachu, nebo z výběhu se trestá v 5. a 6. pozici
Drápy zkrácené, aby nepřesahovaly srst a nedocházelo ke zranění prosté nánosu trusu
Tetování čitelné – beze stop barvy drobné závady – převrácená čísla, záměna uší…

Nepřípustné vady v pozici 7.
Celková nedostatečná péče zvíře není posuzováno neklasifikován – zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno
tetování zcela nečitelné neklasifikován – nečitelné tetování
zvíře jinak v pořádku + po opravě tetování chovu schopen
nelze určit jedince nebo jeho stáří neklasifikován
tetování neodpovídá stáří králíka neklasifikován

 

Nepřípustné úpravy Zdraví
odstranění skupiny bílých chloupků Rubrika Celkem: „Neklasifikováno-nepřípustné úpravy“. Mělo by následovat oznámení ZO vystavovatele – oznámit ZO vystavovatele k řízení mírně slzící oko poznamenat na oc. lístek, zvíře klasifikovat
ostříhání srsti na laloku silně slzící oko „neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen
obarvení jednoho nebo více drápů cizopasníci „neklasifikován“, po vyléčení chovu schopen.
Zvíře ihned odstranit z výstavy
barvení či odbarvení srsti infekční rýma, podezření na rýmu „neklasifikován“, zvíře ihned odstranit z výstavy
vystřihování srsti kreslených plemen nadmutí (Tympanitida) „neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen
tetování prokazatelně neodpovídá stáří padoucnice (epilepsie) u leucínů „výluka“
vady tetování deformace těla způsobená vnějšími vlivy pozice: tvar a typ
stejné tetování dvou a více zvířat shodného plemene a barevného rázu ocenění se anuluje. „Neklasifikován-chybné tetování“ Ušní svrab „neklasifikován“, po vyléčení chovu schopen.
Zvíře ihned odstranit z výstavy
tetování soukromými značkami vyloučení z posuzování neurologické poruchy (třesavka, ochrnutí…) „výluka“
tetování prokazatelně neodpovídá stáří Rubrika Celkem: „Neklasifikováno-nepřípustné úpravy rybí oko „výluka“
Nečitelné tetování neklasifikován – nečitelné tetování chorobně vypouklé oko „výluka“
nelze určit jedince nebo jeho stáří neklasifikován oční zákal „výluka“
vpadlé oko „výluka“
výrůstky na očích „výluka“
zduřelé pohlaví (ev. syfilis) „neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen
otevřené rány „neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen
deformace kostry „výluka“
přerůstání zubů „výluka“
hnisavé nádory, které nejsou příznakem myxomatózy „neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen
zjevné příznaky myxomatózy „výluka“, zvíře ihned odstranit z výstavy
katar horních cest dýchacích „neklasifikován“, po event. vyléčení chovu schopen
otlaky (nášlapky), tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin pokud nejsou otevřené, poznamenat a klasifikovat bez nároku na udělení ceny
otlaky otevřené „výluka“
slepota „výluka“
ostatní nemoci „neklasifikován“ s uvedením příznaků
Infekční nemoc Nemoc se vypíše. Izolace, po nakrmení odeslat chovateli
Infekční nemoc zjištěná při přejímce Izolace z dosahu ostatních zvířat, po nakrmení odeslat chovateli
zvířata v majetku posuzovatele – pokud je přítomen posoudí jiný posuzovatel. Posuzuje-li jen jeden posuzovatel, zní hodnocení: „Majetek delegovaného posuzovatele – neposuzováno“