21.4.2012 – Zúčastňuji se stolního posuzování v Ostravě Polance, kde posuzoval p. Václav Andla. Pro zařazení do chovu nechávám ocenit 2 samce a 2 samice. Fotokopie oceňovacích lístků najdete v popisu jednotlivých králíků. Ohodnocení se pohybovalo v rozmezí 93,5 až 94,5 bodu. S posuzovatelem jsem měl možnost cca 20 minut diskutovat a dovědět se důležité informace ohledně posuzování a to především tvaru, typu, srsti, posouzení volné kůže, vystouplých kyčlí,  tvaru uší, lalůčku.

Na této akci nebylo pro mě vcelku nic k vidění, v klecích byli k prodeji pouze Kalifornští.

Na první fotce je posuzovatel a hned po mně hodnocený  další strakáč. Na druhé a třetí strakáči v bednách po návratu a na čtvrté pak Pavlova činčila velká, kterou ohodnotil posuzovatel 94 body.