Zakrslý strakáč  – Zstr
 
Jedná se o zakrslého králíka s anglickou strakatostí, resp. jejím podtypem – kresbou „klasických“ strakáčů. Jedná se tedy o jakousi „zmenšeninu“ českého strakáče (CZ), resp. malého strakáče (D). U nás je uznán teprve od roku 2003. Kresba se člení na kresbu hlavy a kresbu těla. Kresba hlavy zahrnuje motýlek (dvě křídla a uprostřed trn), oční kroužky, skráňové skvrny pod nimi a ještě pigmentované uši. V kresbě trupu popisujeme úhoř, který je situován mediánně a přímo kopíruje páteř a také boční kresbu, která vpravo i vlevo zahrnuje ideálně tři až pět přiměřeně velkých a kruhovitých skvrn. Horní plocha pírka je také pigmentována a je jakýmsi pokračováním úhoře na ocase zvířete.
Králík má požadovaně vyšší hmotnost než jiní „zakrslíci“. Hmotnost dospělého Zstr by se měla pohybovat v rozmezí 1,40 až 1,60 kg. Délka uší má být 6,5 cm. Ve vrhu Zstr se rodí jak relativně standardně zbarvená zvířata, tak i tzv. kominíci a naopak mlynáři. Kominík je celobarevně zbarvený jedinec (v případě zakrslého strakáče černého to bude celočerný králík). Tito králíci nejsou na výstavách klasifikováni, ale registrovat a tetovat se mohou, protože se dále mohou použít ke spáření se standardně zbarveným jedincem. Mlynáři jsou naproti tomu zvířata s minimalizovanou kresbou – zpravidla jen s náznaky motýlku, očních kroužků a úhoře. U mlynářů literatura popisuje jistou vrozenou nedostatečnost organismu, celkovou slabost a vyšší vnímavost vůči onemocněním.

Když k tomuto přirozenému fenoménu „připočteme“ ještě gen pro zakrslost, kdy se mohou vyštěpovat i ona nedostatečně vyvinutá mláďata (dwdw), tak dojdeme k závěru, že chov Zstr je složitější z hlediska malého počtu mláďat ve vrhu (většinou 3 až 4). Mohou se také v genotypu „zkombinovat“ semiletální geny jak ze zakrslosti (dwdw), tak i ze „mlynářský“ gen ze strakatosti (KK) – resp. může dojít k výskytu jedince i s tímto genotypem, tj. narodí se jedinec  vrozeně zatížený. V tom je určitý problém, protože ve třech vrzích za rok se tak můžou najít i např. jen jedno nebo dvě mláďata, která odpovídají jak kresbou, tak i správným tělesným rámcem.
Plemeno se u nás chová jen sporadicky. Nejvíce v barvě černé (Zstrč) a i líbivé černožluté (Zstrčž).

( Výše uvedený popis uveřejňuji s laskavým souhlasem pana Vlastimila Šimka )

 

 
 
Genotyp:
 
 
Zakrslý strakáč je uznán v kresbě Českého strakáče a jeho barevných rázech uvedených ve Vzorníku. Podobně je tomu u genotypů.
 
 
Měsíční přírůstky hmotnosti:
 
 
měsíc        1       2       3       4       5       6
 
kg           0,2    0,4    0,7    0,9    1,20   1,40
 
 
Bodovací stupnice:
 
 
1. Hmotnost                                                            10 bodů
 
2. Tvar                                                                    20 bodů
 
3. Typ                                                                     20 bodů
 
4. Srst                                                                     15 bodů
 
5. Kresba                                                                20 bodů
 
6. Barva bílého základu a kresby                                  10 bodů
 
7. Péče a zdraví                                                        5 bodů
 
                                                                             100 bodů
 
 
Pozice 1. – hmotnost
 
1,00 -1,19 kg        1,20 – 1,39 kg         1,40 – 1,60 kg        1,61 – 1,80 kg
 
        8 bodů                   9 bodů                     10 bodů                   9 bodů
 
 
Pozice 2. – tvar
 
Viz Všeobecná část Vzorníku.
 
 
Pozice 3. – typ
 
Tělo je zavalité, krátší a stejně široké v celé délce. Hrudní končetiny jsou krátké a tělu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk je téměř neznatelný, pírko kratší. Hlava je široká v celém profilu, dobře klenutá, lícní partie jsou také výrazné. Oči jsou větší. Uši jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné s jemnější strukturou, na koncích zaoblené. Uši mají délku asi 6,5 cm, kratší ucho není závadou.
 
 
Pozice 4. – srst
 
Srst je hustá v podsadě, je elastická. Délka je asi 2 cm.
 
 
Pozice 5. – kresba
 
Kritéria jsou shodná s popisem ČS v páté pozici, ale s přihlédnutím k nižší hmotnosti.
 
 
Pozice 6. – barva bílého základu a kresby
 
Kritéria jsou shodná s popisem ČS v šesté pozici.
 
 
Pozice 7. – péče a zdraví.
 
Viz Všeobecná část Vzorníku.
 
 
Přípustné vady
 
 
Pozice 1.:
 
Viz stupnice hmotnosti.
 
 
Pozice 2:
 
Viz Všeobecná část Vzorníku.
 
 
Pozice 3.:
 
Mírné odchylky od požadovaného typu těla. Delší krk. Užší hrudní partie. Slabší hrudní končetiny. Užší a méně klenutá hlava. Uši delší než 7 cm. Slaběji osrstěné uši. Široké nasazení uší.
 
 
Pozice 4.:
 
Řidší, méně pružná srst, menší odchylky od předepsané délky.
 
 
Pozice 5.:
 
Přípustné vady jsou shodné s přípustnými vadami ČS, s přihlédnutím k nižší hmotnosti.
 
 
Pozice 6.:
 
Přípustné vady jsou shodné s přípustnými vadami ČS.
 
 
Pozice 7.:
 
Viz Všeobecná část Vzorníku.
 
 
Nepřípustné vady.
 
 
Pozice 1.:
 
Hmotnost nižší než 1,00 kg a vyšší než 1,8 kg (neklasifikován).
 
 
Pozice 2.:
 
Viz Všeobecná část Vzorníku.
 
 
Pozice 3.:
 
Viz Všeobecná část Vzorníku a dále: Výrazné odchylky od požadovaného typu těla (výluka). Uši kratší než 5,5 cm (neklasifikován), delší než 8 cm (výluka).
 
 
Pozice 4.:
 
Srst téměř bez podsady (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky (výluka).
 
 
Pozice 5.:
 
Nepřípustné vady jsou shodné s nepřípustnými vadami ČS, s přihlédnutím k nižší hmotnosti.
 
 
Pozice 6.:
 
Nepřípustné vady jsou shodné s nepřípustnými vadami ČS.